Δια-Πόλις

Το πρόγραμμα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Ο Άλλος ως Εαυτός και
ο Εαυτός ως Άλλος
(Από τη διαλογική κατανόηση στη στοχαστική δράση και την αξιολογική επίγνωση)
Φυσιογνωμία, Στόχος και Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Το πολιτιστικό Πρόγραμμα στοχεύει στην αποδοχή της διαφορετικότητας,υπό το πρίσμα της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, μέσω αξιοποίησης της τέχνης και του πολιτισμού σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον,με συμμετοχή καλλιτεχνών και εμψυχωτών. Αναπτύσσεται με παιδιά από διαφορετικούς τόπους, που θα εκφραστούν καλλιτεχνικά, μέσω του θεάτρου, της εικαστικής δημιουργίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, σχετικά με το πώς βλέπουν τους άλλους τόπους, με βάση τα πολιτισμικά ερεθίσματα του δικού τους τόπου.
Με διαπολιτισμικό κριτήριο τη θεώρηση της ‘άλλης άποψης’, στο πλαίσιο του έργου της ΑΜΚΕ ‘Δρώντων Κάθαρσις’, οι ομάδες παιδιών θα αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές δράσεις τους κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2021 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), σε τρεις συναντήσεις, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / ΕΜΣΤ (Αθήνα), το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης / ΙΣΜΟ και το Σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / HEH (Βρυξέλλες).
Στις δυο πρώτες συναντήσεις, μέσω διερευνητικής- θεατρικήςκαι εικαστικής έκφρασης, η ομάδα των παιδιών κάθε πόλης, σε τρίωρη συνάντηση, θα επεξεργαστεί μια θεματική ενότητα με βάση συγκεκριμένα εκθέματα. Οι θεματικές θα αφορούν το ταξίδι του ‘εαυτού’ σε σχέση με τον ‘άλλο’, καθώς και το ταξίδι της μνήμης, μέσω των πολιτισμικών τεκμηρίων, παλαιών και νεότερων, για τη συνάντηση με τον ‘άλλο’ τρόπο, χρόνο και τόπο,αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της πολιτισμικής έκφρασης, ως ‘γέφυρας’ διαπολιτισμικής κατανόησης.
Κατά την τρίτη συνάντηση του Δεκεμβρίου, οι ομάδες από την Αλεξανδρούπολη, την Αθήνα και τις Βρυξέλλες θα συναντηθούν σε κοινή καταληκτική, ψηφιακή εκδήλωση, για να παρουσιάσουν την παραστασιακή τους σύνθεση και τα πολυτροπικά τους κείμενα- δημιουργήματα, που θα αποτυπώνουν τηνοπτικήτους για τη δική τους και για τις άλλες πόλεις.
Έτσι, με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος, αναμένουμε τα παιδιά να ενισχύσουν το καλλιτεχνικό- αισθητικό και διαπολιτισμικό τους κριτήριο, αναπτύσσοντας διαπολιτισμική επικοινωνία σε περιβάλλοντα τέχνης και πολιτισμού. Κριτήρια αποτίμησης του Προγράμματος συνιστούν η αναγνώριση, η διαλογική κατανόηση,η στοχαστική δράση και η αξιολογική επίγνωση της θέσης του Άλλου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σίμος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής του Θεάτρου
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο