Δια-Πόλις

Δια- πόλις
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Άλλος ως Εαυτός
και ο Εαυτός ως Άλλος

Πολιτιστικό Πρόγραμμα ‘Δια-πόλις’:
«Ο Άλλος ως Εαυτός και ο Εαυτός ως Άλλος»

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, υπό το πρίσμα της σύμβασης για τα δικαιώματα
του παιδιού, μέσω της αξιοποίησης της τέχνης και του πολιτισμού σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και εμψυχωτών. Τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 παιδιά από την Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη και τις Βρυξέλλες, με βάση
τα μουσειακά εκθέματα, εκφράζουν καλλιτεχνικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / ΕΜΣΤ
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης / ΙΣΜΟ
House of European History (European Parliament) / HEH


Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σίμος Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής, ΔΠΘ

Καλλιτεχνικές - Εκπαιδευτικές Δράσεις
σε τρεις πόλεις

Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης / ΕΜΣΤ

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης / ΙΣΜΟ

House of European History (European Parliament) / HEH

Γνωρίστε καλύτερα το καλλιτεχνικό εργαστήριο μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο